Accountor rekruttering

Vi hjelper deg med å finne de rette folkene

Rekruttering

Accountor hjelper deg med å finne riktig person til din bedrift innenfor økonomi, lønn og HR. Vi sørger for at du får kompetente medarbeidere på plass så raskt som mulig. Ta kontakt i dag for å få vite hva vi kan gjøre for deg.

Kontakt oss

Rekruttering

Når du står overfor nye utfordringer som oppsigelser, vekst, høy arbeidsbelastning eller andre endringer i driften, forsvinner ikke behovet for en velfungerende økonomifunksjon i selskapet. 

SÅNN FUNGERER DET 

Uansett om du har kortsiktig eller langsiktig behov for ny arbeidskraft - vi kan sammen vurdere hvilket behov din bedrift har. Gjennom å lære å kjenne din virksomhet og ha en åpen dialog under prosessen finner vi den beste kandidaten for dere.

Utover intervjuer kan vi også foreta personlighets- og kompetansetester. 

SPESIALISTER PÅ Å REKRUTTERE

Våre eksperter har 15 års erfaring med å finne de riktige folkene til managementroller, i tillegg til andre roller innenfor økonomi og finans. Vi hjelper deg med å ansette roller som:

  • CFO
  • Regnskapsansvarlig
  • Regnskapsfører
  • Controller
  • Lønnssjef
  • Lønnsspesialist
  • HR-sjef
  • HR-rådgiver

 

Er du interessert i å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.