Accountor Balestrand i Sogn

Accountor - din lokale rekneskapsførar i Sogn

Holmatunet
6899 Balestrand
sogn@accountor.no
+47 57 69 58 96

Accountor i Balestrand

Me har hatt kontor her sidan 1980-talet, er ni tilsette (herav fem autoriserte rekneskapsførarar) og har mange kundar innan ulike bransjar, både små og store. Lokal tilhøyrigheit og tilgjengelegheit er viktig for oss - Accountor Sogn er 100% lokaleigd - med ressursar og kompetansen til meir enn 2300 kollegaer i 7 land, med på laget.

Kompetansen vår, etter mange år i bransjen, er allsidig og strekker seg langt. Me er totalleverandør av rekneskaps- og rådgjevingstenester, og tilbyr effektive,  problemfrie og sikre løysingar for framtida – skreddarsydd for di verksemd. Ynskjer du ein påliteleg samarbeidspart innan økonomi og rekneskap, så er Accountor Sogn eit godt valg.

Ynskjer du kontakt med andre kontor i regionen? Accountor har også kontor på følgjande lokasjonar:

Askvoll      Dale     Førde     Gloppen      Vik      Voss

 

Me likar å telja. Bak alle suksessar ligg lidenskap. Vis oss din lidenskap – få endå betre resultat!

Les meir om tenestene våre:

Rekneskap
Løn/personal
Rådgjeving
Inkasso

Ta kontakt for tilbod!

Dagleg leiar er Åslaug Stadheim Ese.