2017_03_10

Hjelper oss å skape verdi

Pellestova Hotell AS opplever at Accountor er løsningsorienterte og har veldig god kjennskap til sin bransje.

De møter oss med profesjonelle og gode råd som bidrar til verdiskaping for vår virksomhet. Vårt samarbeid har vart lenge, og vi har alltid vært veldig fornøyde med tjenestene de har utført. Accountor er et naturlig valg av samarbeidspartner, da de over lang tid har vist seg å være kunnskapsrike, og de stiller alltid opp og svarer på spørsmål vi måtte ha på kort varsel. Å velge Accountor som lønnspartner har fristilt mye tid for meg til å fokusere på det som er min kjernevirksomhet, og har definitivt bidratt til å øke lønnsomheten for Pellestova Hotell.

Pellestova Hotell AS      

Snakk med oss om lønn!