Inkasso

Vi tar kontroll over dine fordringer

 

Gode resultater krever kontroll med bedriftens kundefordringer. Har du store tap på fordringene, hjelper ikke gode salgstall. Med gode rutiner for purringer, inkasso og renteberegning blir du oppfattet som profesjonell, noe som igjen direkte påvirker lønnsomheten i din bedrift.
 

Ønsker du å bli kontaktet av Accountor Credit? Logg inn

Etablering av faste inkassorutiner

  • Etablering av avtaler kan gjøres gjennom vår samarbeidspartner på innkreving og inkasso, Accountor Credit AS.
  • Som kunde av Accountor vil du få dette til en sterkt redusert pris:
    • Pris for fast abonnement: kr. 990  (veiledende pris kr. 1920.)
    • Pris for enkeltsak: kr. 450 (veiledende pris kr. 990)
  • Fritt trekk av saken innen 14 dager ved feilutsendelse av sak. Ut over dette faktureres 50 % av påløpte kostnader/salærer
  • Rettslig pågang skjer etter avtale med fordringshaver. Eventuelle rettsgebyrer vil bli forskuttert av Accountor Credit, men vil bli viderefakturert fordringshaver.
  • Ved tegning av årsabonnement kan du kostnadsfritt oversende så mange ubetalte fakturaer du ønsker til inkasso.