Lønn/personal

Lønn er personlig og viktig - ikke overlat det til hvem som helst.

Følelsen av å være i trygge hender er avgjørende når du skal outsource lønnsfunksjonen i din bedrift. Du skal kunne stole på at tidsfrister blir overholdt, og at følsomme opplysninger blir behandlet fortrolig. Dessuten skal det tas hensyn til de menneskelige aspekter rundt lønns- og personalhåndtering.

 

Vil du vite mer om lønn? Fem grunner til å sette bort lønnsfunksjonen

Profesjonell og personlig

En profesjonell og problemfri lønnsadministrasjon med personlig preg bidrar til økt medarbeidertilfredshet.

Våre dyktige lønnskonsulenter er oppdatert på lover og regler innen lønn. Vi sørger for at dine medarbeidere får rett lønn til rett tid.

Digital og sikker kommunikasjon mellom deg som kunde og oss, er en selvfølge. Vi garanterer sikker fildeling, helt gratis for deg.

Personalbehandling

Lønnshåndtering er en sentral del av personalbehandlingen. Du trenger inngående kunnskap for å holde deg oppdatert innen lovverket og samtidig ivareta dine medarbeidere.

Accountor har hundrevis av spesialister med kjennskap til lønn og personal. Med oss som din lønnspartner sparer du tid og penger.

Tilpasset dine behov

Med våre lønnssystemer tilpasser vi tjenestene til dine individuelle behov, enten du har én eller hundre medarbeidere. Du finner oss på nærmere 70 steder i Norge, som gir oss nærhet til våre kunder og lokale markeder. Du kan trygt outsource lønnshåndteringen til oss. Våre eksperter kan alt om arbeidsrett, trygdeordninger og skatteregler. Vi garanterer at lønnsslipper, lønnsutbetalinger og lønnsrelaterte rapporter blir levert til riktig tid. I tillegg forstår vi de følelsesmessige og menneskelige sidene ved lønnshåndtering og personalspørsmål.

Lønn og personal

La oss sammen skape bedre medarbeidertilfredshet!

Les vår artikkel:

Hva må du som bedriftsleder kunne om lønn?