Timer og fravær

Tar oppfølging av timer og fravær mye av din tid som bedriftsleder? Accountor har gode systemer hvor dine ansatte kan registrere direkte, og du får en smidigere og enklere prosess med oppfølging av lønn, registrering hos NAV osv.

Be om et tilbud

Mange bedriftsledere bruker mye tid på å sette seg inn i hva det innebærer å planlegge ferie, følge opp sykefravær, rapportere til myndighetene og forstå de medfølgende lover og regler.

Som arbeidsgiver har man ansatte med timelønn, fastlønn, overtid, fleksitid, avspasering, ferie, fravær, sykdom, egenmeldinger og permisjoner. Det er ikke enkelt å holde oversikt over dette, uten gode systemer.

Overlat oppgaven til Accountors eksperter, vi bistår deg med kunnskap om hvilke krav og rettigheter arbeidsgiver og medarbeidere har, og kan hjelpe deg å håndtere sykefraværet på en god måte, både for deg og dine medarbeidere. Fraværshåndtering betyr mye for trivselen til dine medarbeidere, som direkte påvirker bunnlinjen.

Accountor har systemene som kreves for at din bedrift skal kunne registrere timer og fravær på en lettvint og lettfattelig måte, der dere har tilgang til all informasjon hvor og når dere ønsker – så lenge dere har tilgang til nett.