2014_08_04

Bolig i utlandet - leie eller eie?

Magne Frode Orten, daglig leder i Master Management AS

I denne utgaven av Aktuelt: fra Accountor har vi snakket med Magne Frode Orten om bolig i utlandet. Han er daglig leder i Master Management AS, som blant annet driver med boligutleie i Praha. Selskapet eier også et autorisert regnskapsfirma, og han er leder av NARFs største ERFA-gruppe.
 

De fleste land i Europa har regelverk som gjør det mulig for nordmenn å eie bolig. Det betyr ikke at man bør kjøpe en bolig på Internett eller hos første megler man treffer på. Orten forteller oss om hvilke forhold som bør sjekkes før en tar steget fullt ut.

Å eie egen bolig i utlandet er en drøm for mange. Tidligere var det økonomisk gevinst som stort sett ga grønt lys til å gjennomføre et slikt kjøp. Det var nærmest umulig ikke å tjene penger på denne typen investeringer.

Dette har imidlertid endret seg gradvis fra 2007 og frem til i dag, hvor sannsynligheten for å tjene penger på et kjøp er redusert betraktelig. Med mulighet for sikker gevinst ute av syne, må man se etter andre faktorer. Orten forteller at mange fortsatt vil legge økonomi til grunn for en slik investering, mens andre overbeviser seg selv med andre argumenter.

- Hvorfor skal jeg eie bolig i utlandet? Dette er et spørsmål som mange ikke tør stille seg selv etter å ha vært på tur i Frankrike og funnet drømmeboligen, sier Orten, og understreker at dersom du ikke stiller deg dette spørsmålet bør du aldri kjøpe bolig i utlandet.

- Det samme gjelder om du ikke har fått et svar på spørsmålet du kan stå inne for om noen år.

Orten forklarer at situasjoner hvor man bør vurdere å eie kan være når man skal oppholde seg på ønsket sted flere ganger per år med en totaltid på tre måneder eller mer, når man av helsemessige årsaker må ha en plass tilpasset spesielle behov eller dersom man ønsker å tilbringe deler av pensjonstiden på et varmere sted.

- Når det gjelder sistnevnte bør den som er over 60 år vurdere om en eventuell eiendom bør kjøpes og registreres på ett eller flere av vedkommendes barn, av hensyn til arveproblematikken, forteller Orten.

Stor eller liten bolig?

Når man først har bestemt seg for å kjøpe bolig i utlandet, må en tenke på hva slags type bolig man er ute etter og om man ønsker å leie den ut når en ikke bruker den selv.

Spørsmål som er lure å stille seg selv er: Skal vi kjøpe et hus vi må bruke hele ferien på å vedlikeholde, eller er det tilstrekkelig med en leilighet som er funksjonell to timer etter ankomst? Skal vi bruke 3 millioner eller 750.000 kroner? Må vi ha tre til fire soverom eller er det i 95 prosent av tilfellene nok med to?

- Det er viktig å bruke tid på å bestemme seg, og det kan ofte være lurt å leie en bolig som ligger i samme område og med samme funksjonalitet før man kjøper.

Orten anbefaler at man skaffer seg bistand fra en advokat før man signerer noe som helst.

- Megler har i de fleste land en helt annen rolle enn det vi er vant til i Norge, noe som også betyr at meglers ansvar er svært begrenset, forklarer han.

I tillegg anbefaler han å skaffe seg lokal ID, lokal bankkonto, oversikt over regler og forpliktelser tilknyttet det å eie eiendommen? Inkludert forholdet til skattemyndighetene? Samt at man setter seg inn i regelverket for arv.

- Kjøper du i land som Italia og Tyskland, vil det påvirke bl.a. fradrag av renter på lån i Norge, som for eksempel er brukt på hus og hjem. Dette henger sammen med at disse landene har en annen type skatteavtale med Norge enn f.eks. Frankrike og Spania.

Hvorfor leie i stedet for å kjøpe?

Orten mener altfor få stiller seg dette spørsmålet.

- Legger vi til grunn økonomi og praktiske hensyn, burde mer enn halvparten av de som har kjøpt bolig utlandet de siste syv årene ha tenkt leie. Et slikt valg ville spart mange for betydelige beløp, sier han.

Han forteller at langtidsleie på én til tre måneder ofte kan være svært gunstig. En tre roms leilighet i Dénia på den populære Costa Blanca-kysten i Spania vil man kunne kjøpe for 1,5 millioner kroner. Seks måneders langtidsleie (januar til juni) i samme by vil til sammenligning kun koste mellom 25 til 35.000 kroner.

Det en bør huske på dersom man ønsker å leie, er at man ikke er dekket av samme rettigheter fra EU-direktiver dersom en leier privat fremfor gjennom et utleiefirma.

Orten understreker også viktigheten av å ha all ønsket informasjon rundt eiendommen man ønsker å leie tilgjengelig, inkludert bilder. I tillegg bør en passe på at man forstår leieavtalen fullt ut. Han anbefaler å betale med kredittkort og å klage på stedet dersom man er misfornøyd.

- Det er som regel langt færre klager på de som driver langtidsutleie fremfor korttidsutleie.

Orten forklarer at det er flere fordeler med å leie fremfor å eie, som at det er økonomisk gunstig i de fleste tilfeller, at det gir stor fleksibilitet, begrenset ansvar i form av at vedlikehold som regel blir utført av eier, at man ikke er stedbunden og at det ikke medfølger noen forpliktelser utover leien ved sykdom eller død.

- For svært mange vil det være økonomisk smart å leie bolig i utlandet fremfor å eie. Personlig tror jeg det går mange år før man kan regne med verdistigning av betydning på eiendomskjøp i utlandet – men jeg innser at det ikke alltid holder å være smart, smiler Orten.