2014_05_26
Interessante emner

Uklare regler: En oppklaring av elektronisk skattekort

Det har vært en del usikkerhet knyttet til de nye reglene for elektronisk kommunikasjon, samt hvilken betydning elektroniske skattekort har for bedrifter og ansatte. Vi gir deg en kort innføring.

Elektronisk kommunikasjon kan være så mangt, men det som er mest relevant i en jobbsituasjon er mobiltelefon, hjemmetelefon, bredbånd, mobilt bredbånd og bredbåndstelefoni.

Tidligere har det skattepliktige beløpet vært avhengig av om arbeidsgiver dekket én eller to av disse tjenestene, men fra 2014 har disse reglene blitt endret.

Regelendringene består i at skattefordelen er den samme uavhengig av om arbeidsgiver dekker én eller flere tjenester – og at disse skal beskattes fortløpende inntil det skattepliktige beløpet på 4 392 kroner er nådd.

- Beskatningen er lik for alle, uavhengig av antall tjenester og forbruk, dersom tjenesten tilhører bedriften og fakturaen går direkte til arbeidsgiver, sier Gerd Peggy Skipnes ved Accountor i Oslo, og legger til:

- Fordelt på 12 måneder, blir beskatningen 366 kroner per måned, uavhengig av forbruket.

Dersom abonnementet derimot tilhører den ansatte, og utgiften refunderes av arbeidsgiver, vil den ansatte bli beskattet for faktiske utgifter inntil 4 392 kroner. Eventuelt overskytende beløp vil være skattefritt.

Ved en kombinasjon av disse to alternativene, vil den ansatte bli beskattet fortløpende med en fordel på 366 kroner per måned, og refundert kostnader inntil skattepliktig beløp er nådd.

Profesjonelle tilbydere av regnskapstjenester har lønnssystemer som beregner skatt (inntil det skattepliktige beløpet på 4 392 kroner er nådd) for alle de tre alternativene – det vil si, for de som har abonnement via bedriften, de som får refundert kostnaden etter regning, og de som har begge deler.

- Dette er derfor noe bedriften slipper å følge opp selv, men det er viktig å være klar over at fordelene er skattepliktige for de ansatte – og det er det ikke alle som er klar over, sier Skipnes.

I tillegg innføres det et bunnfradrag på 1 000 kroner for SMS-tjenester, opplysningstelefoner og tilsvarende. I praksis betyr det at et abonnement på for eksempel Spotify eller SMS-stemming på deltagere i Norske Talenter ikke blir skattlagt for den første tusenlappen.

Beløp over 1 000 kroner skal derimot skattlegges. Vær oppmerksom på at det er frivillig hvorvidt arbeidsgiver dekker denne typen tjenester ettersom det ofte oppfattes som private utgifter. Sjekk derfor med din arbeidsgiver.

Elektroniske skattekort
I likhet med de nye reglene rundt elektronisk kommunikasjon, har det vært en del usikkerhet knyttet til de elektroniske skattekortene.

- Fra 1. januar 2014 leverer man ikke lengre skattekort på papir til arbeidsgiver, og den viktigste endringen er derfor at bedriftene slipper den manuelle behandlinger, registreringen og oppbevaringen av skattekort, sier hun.

- Den ansatte trenger heller ikke å huske å levere skattekort til arbeidsgiver.

Det er likevel flere ting ved skattekortet man må være oppmerksom på. Alle ansatte bør for eksempel kontrollere de mottatte skatteopplysningene, og eventuelt be om endringer dersom skattekortet er satt opp på feil grunnlag eller at årets inntekt avviker fra det benyttede grunnlaget.

De som har frikort må bestille dette fra Skatteetaten som tidligere. Dersom en med frikort har flere arbeidsgivere, må arbeidstakeren kontakte skattekontoret for å få fordelt fribeløpet mellom arbeidsgiverne.

Utenlandske statsborgere og ansatte som ikke jobbet hele forrige år – og som ikke har fått tilsendt skattekortopplysninger automatisk – må også søke om skattekort.

Ansatte det ikke er mulig å innhente skatteopplysninger på, blir automatisk trukket 50 prosent i skatt.

Arbeidsgiver mottar skatteopplysninger på fil, og denne inneholder kun skatteopplysninger – i motsetning til skattekortet som også inneholder boligadresse. Ansatte må derfor huske å informere arbeidsgiver om korrekt boligadresse.

Boligadressen benyttes blant annet ved henvendelser til NAV i forbindelse med for eksempel refusjon av sykepenger og foreldrepenger.

- Hvis korrekt boligadresse ikke er oppgitt, kan konsekvensen eksempelvis være at en sykemeldt ansatt må vente på å få utbetalt sykepenger fra NAV, avslutter Skipnes.