2014_11_26

Hva betyr A-ordningen for din bedrift?

A-ordningen skal lette arbeidet

Vi har snakket med Anita Øverby fra Office Center ADB om A-ordningen som innføres 1. januar 2015.
 

Anita Øverby snakker om A-ordningen

- Med den nye A-ordningen endres måten arbeidsgivere rapporterer en rekke opplysninger til myndighetene på. Det skal bli lettere å sende inn informasjon om lønns- og ansettelsesforhold. Der det tidligere var fem ulike skjemaer, tre etater og en rekke ulike frister å forholde seg til er det nå bare ett skjema, en kanal og en tidsfrist for alle skjemaer som gjelder, sier Øverby.

Hva skal rapporteres?

De skjemaene som nå forsvinner er følgende:

  • Lønns- og trekkoppgave
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
  • Oppgave til lønnsstatistikk
  • Melding om arbeidsforhold til Aa-registeret

Opplysninger som nå skal rapporteres gjennom ett skjema via www.altinn.no er arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for alle ansatte i bedriften, og for den enkelte lønnsmottaker skal det oppgis informasjon om arbeidsforhold, inntekter og ytelser som de mottar, fradrag og forskuddstrekk.

Når skal det rapporteres?

A-meldingen skal leveres senest den 5. i hver måned etter at lønn er utbetalt, eller nærmeste virkedag dersom den 5. faller på en helge- eller helligdag. Her sa du noe om at meldingen skal gjelde for den mnd. lønnen er utbetalt? Kan du skrive et par ord om det?

Hvordan skal man rapportere?

Rapporteringen skal skje elektronisk gjennom www.altinn.no, og lønns- og personalsystemer kan tilpasses slik at det blir veldig lettvint å sende inn. For de som ikke har lønns- og personalsystemer kan man rapportere manuelt i samme portalen.

Hvem benytter informasjonen som rapporteres?

De tre etatene som nyttiggjør seg av disse opplysningene er Skatteetaten, NAV og SSB (Statistisk sentralbyrå). – I dag er det en del av informasjonen som rapporteres til disse tre etatene som overlapper hverandre, noe som fører til merarbeid for alle parter. Hensikten med denne nye ordningen er at det skal bli lettere for alle parter; det blir lettere å rapportere, og det blir lettere for de involverte partene å hente informasjon. Inntektsopplysninger som SSB benytter vil nå bli mer korrekt, da de har tilgang til disse en gang i måneden og for alle lønnsmottakere i stedet for et utvalg, forklarer hun.

Litt merarbeid – i begynnelsen

Det vil nok medføre noe merarbeid i forbindelse med den første innrapporteringen, men når det er gjort vil arbeidet gå mye lettere Noen bedrifter må endre noe på arbeidsrutinene sine. – Nye begreper vil erstatte dagens lønns- og trekkoder, og mange må rydde opp i sine lønnsarter. Den nye ordningen fordrer stillingskoder, og ikke alle har det på plass i dag. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i det nye systemet i god tid før årsskiftet, slik at de er klare for den nye ordningen når den inntrer 01.01.2015, avslutter Øverby.