2014_09_05

Pass på fordringene dine!

Det er viktig for likviditeten til enhver bedrift at man følger med på innbetaling av fordringer. Har du så mye som ti prosent av omsetningen utestående etter forfall er det essensielt å ta noen grep for å kreve inn pengene. Hans Helge Ilstad, daglig leder ved Accountor Credit, forteller hvilke grep man bør ta. 

- Ikke bare er det viktig for din bedrifts likviditet, men det er også en del av god kundepleie å sørge for en ryddig og ordentlig innkreving av det som til enhver tid er utestående. Dersom du har gode rutiner på dette området, kan du faktisk sørge for mer fornøyde og mer lojale kunder. Men det forutsetter at du tar tak i saken på et tidlig tidspunkt, forteller han.

Hvordan foregår innkreving?

Har du kunder som ikke betaler en faktura eller annen fordring er det lurt å la profesjonelle ta seg av innfordringen. De norske inkassoselskapene er underlagt streng kontroll fra myndighetene og all innkreving skjer i henhold til god inkassoskikk.
Dersom en kunde ikke betaler fakturaen innen forfallsdato kan det sendes det ut et inkassovarsel på dag 15 etter forfall. Inkassovarselet er også purring på det utestående beløp og det tilkommer et purregebyr som i dag er kr. 64. Dette kan sendes ut fra eget regnskapsprogram eller via regnskapsfører. Det er klare regler til utformingen av dette brevet – blant annet skal det fremgå tydelig at dette er et inkassovarsel, tidsfrist på 14 dager på betaling samt konsekvenser ved å unnlate å betale.
Dersom kunden ikke betaler bør en la inkassobyrået ta seg av videre innfordring. Inkassoselskapet sender ut betalingsoppfordring på dag 18 etter forfall inkassovarsel. Når betalingsoppfordring sendes ut blir saken også en inkassosak og salærer påløper i henhold til Inkassolovens bestemmelser. 46 dager etter at betalingsoppfordring er utsendt blir det send ut brev om at salæret er doblet. Deretter prøver en å ta kontakt med kunden på telefon, SMS og e-post. Bedrifter vil bli registrert med betalingsanmerkning 30 dager etter at betalingsoppfordring er sendt ut.

Rettslige skritt

Får man fremdeles ikke noen respons fra kunden, er neste skritt å sette i gang en rettslig prosess, noe som kan bli veldig dyrt for kunden.
Kravet sendes Namsmannen eller Namsfogden som vil prøve å finne noe som er tjenelig til utlegg, for eksempel lønnstrekk eller pant i bil og eiendom. Når Namsmannen/-fogden har avholdt utleggsforretningen vil også kunden, hvis denne er privatperson, bli registrert med betalingsanmerkning.
Det å ha betalingsanmerkning vil få konsekvenser når en skal søke lån/kreditt, kjøpe forsikring eller andre tjenester der det kreves kredittvurdering. Når gjelden er gjort opp vil betalingsanmerkningen bli slettet umiddelbart.

Kundepleie

For alle som ser at de har problemer med å betale i rett tid vil det lønne seg å ta kontakt med kreditor så snart som mulig. – Det kan være at kunden din gruer seg til en ubehagelig samtale, men de aller fleste kreditorer har forståelse for at man kan ha vanskelige perioder. Om man tar kontakt tidlig i prosessen vil veldig mange kreditorer være forståelsesfulle og gå med på en nedbetalingsplan. Det er alltid – ALLTID – best å ta kontakt med en gang man vet at det kan bli problemer med å betale en regning, understreker Ilstad. Og føyer til at det ikke er noe i veien for at du som kreditor kan være i forkant og ta kontakt med kunden og foreslå en nedbetalingsplan om du vet at en kunde sliter. – Dette er, som nevnt tidligere, med på å bygge et godt kundeforhold. Valg av tjenesteleverandør handler mye om følelser, og om en kunde føler seg godt ivaretatt, er sjansen stor for at du beholder kunden i hele dennes forretningslivsløp. Men, selvfølgelig, om det er en kunde som viser seg å være en dårlig betaler, som ikke viser interesse for å gjøre opp for seg, så bør man vurdere sterkt å la inkassoselskapet ta over innfordringen på en profesjonell og ryddig måte.

Tidkrevende

- Innkreving av penger er en tidkrevende, men viktig oppgave. Om du har for store beløp utestående som er forfalt, vil det gå ut over din likviditet. Derfor oppfordrer vi alltid våre kunder til å følge nøye med på hvor mye som til enhver tid er utestående, og til å ha gode rutiner for å sette i gang prosessen med å få inn disse pengene, avslutter Ilstad.

 
Ønsker du mer informasjon? Snakk med din regnskapsfører hos Accountor om hvilke muligheter du har for å få inn utestående beløp.