2014_05_26
Interessante emner

Yrkesbil: Husk beskatning ved privat bruk

Reglene rundt beskatning av yrkesbil kan være ganske så kompliserte, og risikoen for feiltolkning er så absolutt til stede. Vi gir deg en kort innføring i hva bruk av yrkesbil innebærer for deg og din bedrift.

Kort sagt er yrkesbil en bil som eies av bedriften, og benyttes av eier eller ansatte for å utføre jobben de er satt til å gjøre. Disse bilene skal kun brukes i utførelse av arbeidet, og man kan derfor ikke hente barna på skole eller trening på vei hjem fra jobb.

- Problemet med bilhold og bilordning i eget firma, er at skattekontoret veldig fort mener at bilen også kan benyttes privat. Dermed skal firmaeier skattlegges for den private bruken, sier Merete Pedersen ved Accountor i Trysil.

Ofte gjøres ikke skattleggingen etter hvor mye bilen faktisk er brukt privat, men etter sjablongmessige regler – som i mange tilfeller er ufordelaktige. Regnskapsførere kan gi en oversikt over konsekvenser hvis man har tenkt å bruke bilen privat.

Små forskjeller mellom enkeltpersonforetak og bedrifter
Det er i utgangspunktet ikke store forskjeller på bruk av yrkesbil i bedrifter med flere ansatte eller enkeltmannsforetak, reglene er stort sett de samme, men det finnes noen unntak.

For eksempel skal eier av et enkeltpersonforetak fordelsbeskattes ved privat bruk av yrkesbil beregnet etter en standardregel. For denne type virksomhet skal fordelen ikke overstige 75 prosent av de årlige driftskostnadene på bilen. Dersom driftskostnadene er lave, kan dette derfor redusere fordelen.

- Dersom det derimot er en ansatt som benytter en yrkesbil, vil arbeidstakeren få tillagt inntekt etter sjablongregler når han eller hun faktisk har brukt bilen til privatkjøring i løpet av året, sier Pedersen, og legger til:

- Denne fordelen beregnes som en andel av bilens listepris som ny, inkludert verdien av ekstrautstyr.

Når det er sagt, så er det ikke all yrkesbilbruk som skal skattlegges etter den vanlige sjablongregelen. Typiske håndverkerbiler regnes ikke som egnet til privat bruk, og skal derfor kun beskattes for kjøring mellom hjemmet og fast arbeidssted.

Pedersen ber likevel næringsdrivende være obs på at skattemyndighetene kan ha en annen oppfatning om hvorvidt håndverkerbilen er egnet til privat kjøring eller ikke.

Fokusområde for Skatteetaten
Utfordringen er at reglene rundt beskatning av yrkesbil kan oppleves som svært kompliserte, og dermed vanskelige å tolke og forstå for ansatte og næringsdrivende. Noe av det viktigste er likevel å få avklart om bilen faktisk benyttes til privat kjøring eller ikke.

- Benyttes bilen privat, må kunde og regnskapsfører i fellesskap finne korrekt beregningsgrunnlag, og alle profesjonelle tilbydere av regnskapstjenester har verktøy som hjelper til med å beregne korrekt fordel, sier Pedersen.

En av de vanligste misforståelsene blant arbeidstakere som benytter yrkesbil er at de kan bruke bilen mellom hjemmet og sitt faste arbeidssted, og at de kan stoppe på vei hjem for å handle eller hente barn i barnehage. Dette er ikke tilfelle, og slik bruk skal beskattes.

Yrkesbil er et fokusområde for Skatteetaten, og det kan fort bli dyrt om man ikke melder fra om at bilen benyttes privat.

- Finner Skatteetaten at yrkesbilen benyttes privat uten at dette er korrekt skattemessig behandlet, kan det bli ilagt tilleggsskatt på opptil 60 prosent, sier hun.
- Det er ikke pålagt å føre kjørebok, men jeg anbefaler alle som har yrkesbil å gjøre dette – selv om bilen kun brukes til arbeid. Dette vil være viktig dokumentasjon hvis det skulle bli diskusjon med Skatteetaten om hvorvidt bilen benyttes privat eller ikke, avslutter Pedersen.