2015_12_17

Finansavisen: "Utbytterush kan gi styreskvis"

NÆRINGSLIV: Den nye utbytteskatten vil utvilsomt føre til at mange kommer til å ta ut maksimalt utbytte før årsskiftet. Dette vil kunne sette styremedlemmer i skvis.

Skrevet av: Bjørn Henning Grandal, Finansavisen, publisert 16.12.15.

bhg@finansavisen.no

– Vi ser at mange styrer fortsatt har den oppfatning at man skal holde igjen minst 10 prosent av egenkapitalen når man betaler ut utbytte til aksjonærene. Det er mange som ikke har fått med seg at likviditet er et vel så viktig, sier Jon Gimmestad, som er autorisert  regnskapsfører og fagansvarlig i en av Norges største regskapskjeder, Accountor. Den varslede økningen i utbytteskatten vil utvilsomt føre til at flere velger å ta ut maksimalt utbytte før årsskiftet. Dette vil i sin tur kunne sette styremedlemmer i en skvis, fordi mange av dem ikke er klar over at de etter en lovendring i 2013 ansvarliggjøres i større grad enn før. – Accountors regnskapsførere ser stadig eksempler på at styret i aksjeselskaper ikke er bevisst sitt økte ansvar, som innebærer at de vil kunne bli holdt erstatningsansvarlige om det viser seg at utdeling av utbytte ikke var forsvarlig.

Større fleksibilitet

De nye utbyttereglene gir betydelig større fleksibilitet ved utdelinger fra selskapet. Man kan i prinsippet tømme kassen helt og dele ut den delen av egenkapital ved utgangen av regnskapsåret som ikke er aksjekapital. De gamle utbyttereglene hadde tekniske begrensninger. Nå handler det mer om skjønnsmessige vurderinger av hva som er forsvarlig egenkapital og forsvarlig likviditet etter utdelingen – Bobestyrer vil ofte ha fokus på dette, eksempelvis ved konkurs. Der er langt fra usannsynlig at kreditorer eller en bobestyrer da kan vinne frem med en erstatningssak overfor styremedlemmene hvis de ikke har gjort en skikkelig vurdering av dette på vurderingstidspunktet.

– Klart underkommunisert

Ifølge Gimmestad er styremedlemmenes økte ansvar klart underkommunisert, og han advarer nå mot følgene et utbytterush kan få for disse. – De tekniske begrensningene man hadde tidligere gjorde det vanskeligere å angripe styret. I gamle dager var det nok å følge reglene.  Det var Justisdepartementet som definerte hva som var ok å dele ut, og vi så omtrent ingen søksmål mot styret etter utbytteutdelinger. De nye reglene vil kunne føre til mer reelle utfordringer for styret, og det vil bli mer krevende å være styremedlem. – Styret bør kunne legge frem dokumentasjon for vurderingen av hva som er forsvarlig likviditet. Utgangspunktet for utbytteutbetalingene er vurderingstidspunktet, men det er helt nødvendig å ta hensyn til forventet fremtidig utvikling, sier Jon Gimmestad.