2015_03_23
Nyheter

Finsk skysuksess til Norge

Finansavisen publiserte nylig en artikkel om Accountor Online i sitt regnskapsbilag, Regnskap & Økonomistyring, der de intervjuet IKT-direktør Stig Valhovd om skybasert økonomistyring. Vi gjengir teksten i denne artikkelen.

9.000 finske regnskapskunder i skyen danner bakteppet for at Norges nest største aktør i regnskapsbransjen, Accountor, nå ønsker å kopiere suksessen i Norge.

BJØRN HENNING GRANDAL

bhg@finansavisen.no

TATT GREP: Accountor og Stig Valhovd har tatt betydelige grep for å tilpasse de finske skysystemene til det norske markedet.

 

Regnskap & Økonomistyring Fredag 20. mars 2015

– Våre nye skysystemer er utviklet av vårt programvareselskap i Finland, som på automatisering og spesielt elektronisk faktura ligger langt foran Norge, sier daglig leder i Accountor Solutions, Stig Valhovd.

Ifølge Valhovd, vil en overgang til Accountors løsninger for skybasert regnskaps- og økonomistyring gi kundene mellom 50 og 60 prosent tidsbesparelse på håndtering av eksempelvis salgs- og innkjøpsfakturaer, og vil øke likviditeten gjennom raskere oppfølging av kundefordringer. Accountor ruller nå ut skysystemene sine både i Norge, Sverige og Danmark.

– Vi lanserte vårt tjenestekonsept Accountor Online sist sommer og vi har cirka 100 kunder i dag i Norge. Potensialet er imidlertid stort.

14.000 kunder

I Norge har Accuntor rundt 14.000 kunder, og en stor del av nysalget er i dag skybasert i en eller annen form.

– Accountor Online er et konsept som ivaretar alle prosesser og arbeidsoppgaver som faller inn under regnskapsføring; alt fra fakturering, elektronisk mottak av faktura, regnskap, betaling og rapportering. Arbeidsflyten for både regnskapsbyrå og kunde blir enklere og mer effektiv – det meste gjøres elektronisk, og vi slipper dobbeltarbeid som regnskapsbransjen har vært nødt til å utføre tidligere; nå godkjennes og arkiveres bilag elektronisk i en operasjon og av en person, sier Valhovd.

Det siste året har Accountor gjort betydelig grep for å tilpasse skysystemet til det norske markedet og integrere det inn i norsk infrastruktur. Spesielt integrasjon med bankene er viktig, og Accountor mener å ha markedets beste løsninger her. I praksis får kundene nå nettbanken integrert i regnskapssystemet, og regnskapssystemet er til enhver tid oppdatert med betalingstransaksjoner og saldo på bank.

– Programmenevaren i seg selv er viktig, men verdien for kundene ligger også i de tjenestene som Accountor leverer i tilknytning til systemene. Accountor er en unik distribusjonskanal i Norge med hele 72 regnskapskontorer. For oss er den lokale tilhørigheten der vi er nær kundene våre, fortsatt veldig viktig.

– Går man over til skysystem vil kunden ha tilgang til det samme systemet som regnskapsfører. Det kan fungere som et målstyringsverktøy ved at for eksempel salgsdirektøren kan få daglige   oppdateringer av salgstallene, sier Valhovd.

Den siste bastion

Han mener at regnskapsbransjen på mange måter har vært en av de siste bastioner hva gjelder overgang til automatiserte arbeidsprosesser og digitale løsninger.

– Dette er nå i rask endring. Vi ser at de fleste av våre nåværende skybrukere også benytter systemet utenfor kontoret, det eneste som kreves er en enhet med internett-tilgang, noe som har vært en av hoveddriverne bak utviklingen av våre løsninger. De nye skysystemene vil ifølge Valhovd endre hverdagen til regnskapsførerne.

– Basistjenestene automatiseres og regnskapsførerne får en mer rådgivende rolle. De kommer tettere inn på kunden og de kan være på samme system samtidig.

Ikke bare sky

Han er imidlertid nøye med å understreke at rendyrkede skyløsninger ikke nødvendigvis er svaret for alle bedrifter.

– Fortsatt er det nok slik at rene skybaserte løsninger ikke alltid er den beste og mest effektive løsningen. For mange er hybridløsninger, der ulike skybaserte tjenester koblet til et tradisjonelt økonomisystem, et godt alternativ. Dette gjelder særlig de mer komplekse kundene, ofte med utvidet behov for integrasjoner med andre systemer og tilpasninger. Her har vi gode løsninger som leveres i samarbeid norske programvareleverandører.