2015_03_09
Interessante emner

Starte eget?

Det er spennende å skulle starte for seg selv, men det er en rekke ting du må tenke på før du åpner dørene. Er det et marked for det du skal selge? Hvordan skal du markedsføre deg? Hvilke plikter har du overfor myndighetene med tanke på skatt? Merverdiavgift? Skal du ha egne kontorlokaler, eller kan du bruke kjøkkenbenken i oppstartsfasen? Skal du gjøre alt arbeidet selv, eller må du ansette noen? Hva så med arbeidsgiveravgift? Sosiale utgifter i forbindelse med ansatte? Hva med banklån? Kan du får støtte fra det offentlige, for eksempel Innovasjon Norge? Det er mye å sette seg inn i. Du må ha tenkt grundig gjennom alle disse sakene, og deretter lage en forretningsplan før du starter.

Ideen er født – hva nå?

Mange nyoppstartede bedrifter feiler på grunn av dårlig likviditetsstyring og –kontroll. Man har ikke forutsett hvilke kostnader man kan møte på veien. Men om du lager en grundig forretningsplan, som inneholder et solid gjennomtenkt budsjett og likviditetsbudsjett, der kostnader er holdt til et minimum, kommer du langt. Et realistisk likviditetsbudsjett tar hensyn til alle uforutsette hendelser, som for eksempel feriepenger, sesongkonjunkturer, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift. Konsentrer deg om det du kan – nemlig kjernevirksomheten – og skaff deg hjelp utenfra til oppgaver som ligger utenfor ditt kompetanseområde. Mange frustrerende timer med å sette seg inn i lover og regler kan ta gleden fra hver og en av oss. Dessuten vil det på sikt neppe være kostnadsbesparende, all den tid du kunne konsentrert deg om forretningsdriften din i stedet for noe du absolutt ikke interesserer deg for.

Hvilken selskapsform bør du velge? Ulike regler – og tilhørende risiko – er gjeldende for de ulike selskapsformene; har du et enkeltmannsforetak er du personlig ansvarlig for eventuelle tap. Det samme gjelder til en viss grad delt ansvar. Oppretter du et AS, som i dag krever betraktelig mindre kapital enn for bare få år siden, stiller du mye tryggere med tanke på din privatøkonomi, eventuell sykdom eller om du får barn. En god regnskapsfører og rådgiver innen økonomi kan hjelpe deg med å finne ut hva som vil være det beste for deg. Det lønner seg i de aller fleste tilfeller å sette bort slike tjenester.

Veien videre

Når du har solgt din første vare eller tjeneste, sendt din første faktura og kanskje til og med fått betalt, kan du ikke lene deg tilbake og regne med at ting skal gå av seg selv fra nå av. Mange av de ovennevnte oppgavene er noe som må gjøres fortløpende gjennom hele bedriftens livssyklus. Nå er det på tide å evaluere: hvordan har det gått med oppstarten? Har du nådd de riktige kundene, eller bør du justere markedsføringsstrategien din? Er prisstrategien din riktig? Klarer du å overholde myndighetenes rapporterings- og betalingsfrister? Du bør også sjekke hvordan konkurrentene dine klarer seg, og hente inspirasjon fra det de gjør – eller ikke gjør – som er bra.

Er du en god selger? Du kan selvsagt øve deg opp til å bli en bedre selger, men om du synes det er en stor bøyg å komme over, bør du vurdere om du vil tjene på å ansette noen til å ta seg av salg. Ikke alle trives med den rollen, og da er det en bedre langsiktig investering å leie noen andre til å gjøre dette for deg. Kanskje du har klart deg alene i starten, men ser at det nå er på tide å ansette noen med en annen kompetanse enn deg selv?

Neste steg er å avstemme forretningsplan og budsjetter. Er du på rett vei? Ofte ser man at de planene man la før man startet opp må korrigeres i forhold til endrede forutsetninger. Måltall og budsjetter må evalueres – har du holdt deg innenfor de rammene du planla? Hvis ikke, hva er årsaken? Mister du styringen her, kan det gi store problemer på sikt.

Du må sørge for å innarbeide gode faktureringsrutiner helt fra oppstart. Det hjelper ikke å ha godt salg, holde kostnadene nede og drive godt om kundene ikke betaler. Lei inn hjelp til å drive inn fordringer, det bidrar til god likviditet i det lange løp. Det finnes mange faktureringsløsninger, og skybasert regnskap er en av dem. Det lønner seg å se på rutiner rundt kredittsalg og kostnader, håndtering av regnskap, reiseregning og inngående/utgående bilag.

Fokus, fokus, fokus!

Det er lett å utsette oppgaver man synes er kjedelig eller vanskelig, men den store fallgruven er at når oppgavene hoper seg opp, er det enda vanskeligere å få det gjort. Ha derfor følgende tanke i bakhodet: alt som er gjort, er gjort! Det er ofte forskjellen mellom å lykkes eller ikke. Da er det kjedelig å se seg tilbake og angre på at man ikke sorterte de bilagene, at man ikke sørget for å sende den kunden til inkasso, eller at man ikke ansatte den selgeren. Også her gjelder det å innarbeide gode rutiner for alle arbeidsoppgavene som venter. Og å sette bort de oppgavene du ikke har kompetanse til å gjøre selv.

Gode rådgivere

Mange som starter egen bedrift – sannsynligvis de aller fleste – investerer mye følelser i denne. Derfor er det viktig å ta noen forholdsregler for å sikre fremtiden dersom man mot formodning ikke skulle klare å holde hodet over vannet. Det første er å sørge for at privatøkonomi og bedriftens økonomi holdes atskilt. Dersom du blander kortene der kan det får alvorlige konsekvenser for din personlige økonomi om uforutsette ting skulle skje.

Om du ber venner og familie om råd i forbindelse med forretningsdriften bør det være noen som du stoler fullt og helt på, som har forutsetninger for å kunne svare, og som du vet vil være 100 % ærlig med deg. Din viktigste rådgiver er den som tør å si deg imot, selv om vedkommende vet det kan svi.

Accountor har rådgivere som spesialiserer seg på disse spørsmålene. Ta kontakt i dag for uforpliktende samtale!