2016_06_10

Accountor er Great Place to Work-sertifisert!

Vi gratulerer Accountor Norge med sertifisering!

Vi i Accountor er stolte og glade for at vi kan vise til så gode resultater, og berømmer ledere og medarbeidere for deres engasjement overfor sine kunder og arbeidssted. Gode resultater kommer ikke av seg selv og krever et kontinuerlig fokus. Vårt mål er klart; vi skal komme i verdensklassen. Jeg har stor tro på at vi vil klare det, sier Tone Lyng-Plunkett, HR-direktør i Accountor.

Accountor har på imponerende vis, systematisk jobbet med å bygge en felles overbygging og felles kultur for et stort antall mindre enheter innen regnskap og revisjon. Dette gir nå uttelling ved at helheten oppnår sertifisering i henhold til våre krav og vi gratulerer, sier Trygve K. Norman, partner i Great Place to Work.