2016_02_15
Interessante emner

- Den verste rådgiverfellen er å ta beslutningen for kunden

Intervju med Asle Hindenes, daglig leder ved Accountor i Nordhordland.


 

En av Accountors fremste ambisjoner er å være kundens viktigste rådgiver i alle aspekter av virksomhetens livssyklus. Utviklingen i regnskapsbransjen, hvor stadig mer av regnskapsførerens rolle har blitt automatisert, bygger opp under ønsket om å definere rådgivning som et eget område. Rådgivning skal nå erstatte det tapte volum som frigjøres ved effektivisering av manuelt arbeid. Dette stiller økte krav til regnskapsførerens faglige kompetanse i form av formal- og realkompetanse, men ikke minst til vedkommendes evner til kommunikasjon og interaksjon med andre.

Ordet rådgivning har mange kilder til opphav, men defineres gjerne som å «lede, styre, bestemme», hvilket spiller inn på rådgiverens tradisjonelle plass ved kundenes side. En undersøkelse bransjeforeningen Regnskap Norge gjorde for en del år siden, viste at kunder definerte langt mer av det de fikk fra regnskapsfører som rådgivning, enn hva regnskapsførerne selv mente de solgte som rådgivning.

- Rådgivning er i seg selv et ullent uttrykk og jeg tror det av og til blir litt misbrukt, sier sjef for Accountor Nordhordland og mangeårig styreleder i NARF, Asle Hindenes, som her gjør seg noen tanker om temaet.

-Den stereotype regnskapsføreren oppfattes kanskje mer som flink på fag enn som en utpreget rådgivertype. Er det plass til mennesker med bare en av disse egenskapene i dagens regnskapsførerbransje?

-Skal vi bevege oss fra et friststyrt etterslep der det meste er ren produksjon, til en aktiv holdning der vi er i forkant og anbefaler løsninger, må det en omstilling til. Vi trenger annen kompetanse og dermed andre mennesketyper inn i vår bransje.

Samtidig må vi dyrke fram spisskompetanse og videreutvikle de menneskene vi alt har. Husk at de fleste kjenner sine kunder godt, og nyter stor tillit. At noen ikke passer inn i denne utviklingen og bli ukomfortable vil helt sikkert skje. Det er nok mange som ikke oppfatter den typiske «bokholderen» som noen rådgiver, og i mange tilfeller er det korrekt. Bokholdertypen vil for fremtiden gjerne bli controllere av datastrømmer opp mot merverdiavgift, skattespørsmål og lovgivning for rapportering internt og eksternt.

Resten vil i stor grad bedrive aktiv rådgivning. Det vil med andre ord bli plass til mange typer mennesker; innadvendte tallknusere og analytikere, så vel som ekstroverte som er flinke med mennesker.

-Accountors kunder er ofte selv høyt utdannede mennesker med god innsikt i regnskap og økonomi. Hvorfor skal de kjøpe rådgivningstjenester?

-At mange av våre kunder som er høyt utdannende og ofte med god innsikt i vårt eget fag, rådfører seg med oss, er helt naturlig. Tvilen kommer alltid snikende når en skal beslutte noe selv og det er
greit å ha noen å tenke høyt med for å klarne egen tanker. I tillegg har en regnskapsfører ofte lang erfaring fra tilsvarende saker og sitter på et nettverk som kunden kan bli koblet på. Dessuten er det også et spørsmål om arbeidskapasitet. Som kunde kjøper man både kompetanse og ekstra hender til å utføre de nødvendige oppgaver.

-Hvilke kvaliteter mener du at en god regnskaps- og økonomirådgiver bør ha?

-En rådgiver må ha kunnskap og erfaring, men også troverdighet, skal vi som bransje beholde den store kundetillit vi allerede har. Rådgiveren må i tillegg ha evnen til sette seg inn i kundens situasjon og samtale dypere enn å sende noen linjer på en e-post. Videre må hun eller han til alle tider evne å se konsekvensene av, og ta ansvar for, sine råd. Vi skal heller ikke bevege oss utover de områder som vår kompetanse eller bransjeforsikring dekker. En skal eksempelvis ikke langt inn i personalsaker før det er advokatmat og potensielt gir store økonomiske konsekvenser ved feiltrinn som ikke dekkes av forsikring.

Til slutt må en rådgiver alltid presentere rådet slik at det blir kundens beslutning til slutt. Den verste fellen er å ta beslutningen for kunden, sier Hindenes.

Les flere utgaver av Aktuelt her:
6 tips for et realistisk budsjett
Ti grunner til skybasert regnskap
5 tips til vellukka start for ny medarbeidar
Når kan du pensjonere deg?
HMS - hvorfor det?

Les flere nyhetssaker fra Accountor.

 

 

 

 

Snakk med en rådgiver nær deg i dag!