2016_02_29
Interessante emner

Fem ting du må vite om forskuddsskatt for personlige skatteytere

Skatt er normal ikke et tema som får blodet til å bruse, men for deg som driver egen bedrift, er det noe du er nødt å forholde seg til. Da er det godt å få noen tips på veien, sånn at du kan holde tunga rett i munnen.

1. Hvem skal betale forskuddsskatt?

Er du selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak, er du forpliktet til å betale skatt forskuddsvis. Det samme kan gjelde dersom du er deltaker i et ansvarlig selskap, kan forvente betydelig overskudd fra et selskap som er skattepliktig, dersom din ordinære skatteberegning ikke har tatt hensyn til større kapitalinntekter, om du har høye renteinntekter, eller utleieinntekter utover det som er skattefritt.

2. Hvordan gjør du det?

Dersom du er pliktig å betale forskuddsskatt er du selv ansvarlig for å henvende deg til skatteetaten og søke om å få beregnet forskuddsskatt. Enkleste måte å gjøre dette på er å gå inn på www.skatteetaten.no og søke om å endre skattekortet ditt. Hvis du regner med å gå i underskudd skal dette ikke meldes her – det vil bli beregnet i skatteoppgjøret året etter at inntekten er opptjent.

Husk at det også må fremgå hva du eventuelt regner med å få i lønn dersom du er vanlig lønnsmottaker i tillegg.

3. Hvordan beregnes forskuddsskatten?

Skatteetaten beregner forskuddsskatten for deg. Dersom bedriften var i drift forrige kalenderår beregnes forskuddsskatten ut fra det. Da vil du få tilsendt innbetalingskort fra Skatteetaten der de har beregnet din forventede inntekt, og dermed også forskuddsskatt. Hvis du nettopp har startet er det dine tall om forventede inntekter som utgjør grunnlaget for beregningen. Det vil lønne seg å ta utgangspunkt i en nøktern inntekt – det er bedre å legge til sider litt penger og korrigere når det nærmer seg slutten av året fremfor å betale inn penger du kunne brukt til daglig drift. Men om du forventer å tjene betraktelig mer enn du har gjort tidligere, vil det lønne seg å melde dette inn til skatteetaten snarest mulig, sånn at beløpet blir korrigert. Da unngår du etterslep som kan bli vanskelig å betale senere. Om Skatteetaten ikke har fått korrigert dette tidsnok må du legge til siden nok penger til å betale dette ved neste innbetaling – disse pengene skal ikke brukes på drift av bedriften eller Du må også betale innen fristen, selv om du har levert opplysninger om at du skal betale mindre enn det oppgitte beløpet. Da vil dette motregnes ved neste innbetaling.

4. Lønn til ektefelle

Dersom din ektefelle jobber sammen med deg vil hun eller han ikke regnes som ansatt, og derfor ikke kunne ta ut lønn i selskapet. Dennes overføringer fra selskapet vil regnes som næringsinntekt for vedkommende, og skal beregnes ut fra arbeidsinnsats.

5. Når skal det betales?

Du får tilsendt innbetalingskort fra Statteetaten fire ganger pr. år. Det er viktig at du betaler innen fristen for å unngå gebyrer og forsinkelsesrenter – men viktigere enn det; det er fastslått i Skattebetalingsloven at om du betaler for sent, må du betale hele årets forskuddsskatt omgående. Om du da ikke betaler kan dette tvangsinnkreves.

Dersom du har beregnet for lite skatt kan du betale det innen 31. mai i ligningsåret for å unngå renter av restbeløpet.

Fristen for 2016 er 15. mars, 18. mai, 15. september og 15. november.

Om du får restskatt forfaller dette tre uker etter at kemneren har sendt deg skatteoppgjøret, men uansett ikke før 20. august det året ligningen er beregnet. Om beløpet overstiger 1000 kr. kan du betale i to omganger; første forfall (tidligst) 20. august, og andre fem uker etter dette.

Ønsker du hjelp fra en av våre rådgivere?

Snakk med en rådgiver nær deg i dag!