2017_11_24

5 steg til hvordan virksomheten digitaliseres

Vi snakker ikke lenger om hvis, men når, virksomheten skal digitaliseres. Budskapet fra ekspertene er "skal du overleve, er det ingen vei tilbake. Digitaliser eller dø". Dramatisk? Ja, kanskje. Men det som er helt sikkert er at morgendagens næringsliv vil se helt annerledes ut enn det gjør i dag, hvor fremtiden byr på heldigitaliserte verdikjeder og kompetansekrav som flere av dagens ansatte ikke har. Likevel er det råd å få for dagens virksomheter som ønsker å hive seg på digital-karusellen.

Ledere må forstå IT

Enhver leder bør i dagens digitale hverdag forstå hvordan IT påvirker virksomheten, markedet, kundene og leverandørene. I dag er det ikke lenger nok å ha en IT avdeling som tar seg av slikt, eller en IT ansvarlig i selskapet, man kan ikke lenger lure seg unna. Du som leder, mellomleder eller teamleder må ta IT inn i varmen, fordi IT-forståelse er en forutsetning for å lede i dag og ikke minst i fremtiden.

Ingen forventer at du som leder skal lære deg programmering eller forstå alle tekniske begreper, men du må kunne nok IT til å kunne forstå trender, hvilke alternativer som eksisterer og hvordan disse kan påvirke markedet din virksomhet opererer innenfor, kundene og ikke minst egen virksomhet.

Virksomheten trenger ansatte som kan både IT og har business forståelse

IT er som nevnt i forrige avsnitt ikke lengre en egen avdeling i selskapet eller en enkeltperson, men en del av selve virksomheten. Det vil i økende grad bli behov for ansatte med relevant IT-forståelse, kombinert med kunnskap om business, altså strategi, prosesser og forretningssystemene. Medarbeidere som forstår hvordan IT påvirker bransjen og bedriften man selv arbeider i, er nøkkelen til fremtidig suksess.

Robotikk og kunstig intelligens – morgendagens støttespillere

Robotikk og kunstig intelligens er i startgropen av sitt potensial, men man ser allerede nå konturene av hvilken innvirkning dette vil kunne ha i bedrifter uavhengig av størrelse, bransje eller hvor man er geografisk.

Den største endringen er spådd å være programvareroboter som i tillegg har kunstig intelligens. Teknologien er kommet så langt at en robot i tillegg til mekaniske rutineoppgaver, kan overta mange administrative oppgaver som på mange måter er tidstyver for ledelsen.

Big Data: treff de riktige beslutningene

Big Data er et begrep som forklarer den økende mengden med digitale data som strukturert og ikke strukturert, er tilgjengelig i tabeller eller i databaser hos de fleste bedriftene. Disse dataene kan være tilgjengelig i kundedatabaser, produktsporing med mer.

Big Data kan hjelpe foretak med å ta bedre beslutninger basert på informasjon som selskapet allerede har tilgang til. Korrekt data og informasjon er et viktig grunnlag for at ledere skal kunne treffe de riktige beslutningene.

Endringskultur

Når din bedrift digitaliseres, er det ikke teknologien som endres, men det er selskapet! Dette skapet både kulturelle og organisatoriske endringer, hvor digitaliseringen er det som setter i gang prosessen. Utfordringen for mange virksomheter er å etablere en dynamisk og endringsvillig organisasjon og kultur, som kan omfavne den digitale hverdagen. Morgendagens næringsliv har ikke plass til virksomheter som ikke kan tilpasse seg nye markedstrender og raskt skiftende kundebehov. 

 

Kilde: https://www.ledernytt.no/5-tips-for-digitalisering-av-virksomheten.6054356-112537.html