2017_12_12

Digital sykemelding - et skifte i vår tid

Det har nok ikke gått deg forbi at NAV i løpet av januar 2018 innfører digital sykmelding for alle fylker. Dette innebærer en nærmest full elektronisk behandling av sykmeldinger og oppfølging av denne.

Dette innebærer skiftet

Den ansatte som blir sykmeldt får sin sykmelding tilsendt elektronisk. Den sykmeldte må logge seg inn på sitt NAV for å få tilgang til sykmeldingen. Herfra er det opp til den ansatte om sykmeldingen skal sendes videre elektronisk, eller om den skal skrives ut på papir for så bli levert til rette vedkommende på arbeidsplassen. Dersom den ansatte velger den elektroniske løsningen kan arbeidsgiver ikke motsette seg å forholde seg til denne. Da må den som har adgang til det hos arbeidsgiver* logge seg inn på ALTINN og ta standpunkt til enkelte viktige spørsmål. Dersom den sykmeldte har sendt sykmeldingen elektronisk og ingen rettigheter allerede er tilordnet på dette nivå må dette gjøres nå.

Dette bør du avklare for å få utført de videre trinn:

  • Hvem skal motta og videre behandle sykmeldingene i din bedrift?
  • Skal samme person behandle sykmeldinger for alle ansatte?
  • Betaler arbeidsgiver full lønn under sykdom også utover 16 kalenderdager?
  • Har din bedrift ekstern leverandør av lønnstjenester, som mottar og registrerer sykmeldinger i et lønnssystem?

Først når du har svar på disse spørsmålene kan du gå videre i prosessen. Dette fordi at hvis du svarer «vet ikke» på disse spørsmålene, så stopper prosessen opp her, og du får hverken papirutgave eller digital utgave av sykmeldingen. Du som daglig leder/direktør behøver kun å utføre denne prosessen én gang. Deretter kan den/de du gir rett til det, utføre prosessene i det videre.

Rettighetene du skal ta stilling til å delegere:

1. «Sykmelding», som gir tilganger til digitale sykmeldinger i Altinn

2. «Sykmelding» – oppgi nærmeste leder med personalansvar» Dette gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den ansatte sykmeldingen gjelder for.

3. «Søknad om sykepenger», dette gir tilgang til digital søknad om sykepenger (del D) i Altinn som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra nav.no

 

Følg med - Flere endringer er nært forestående.

Det neste løft kommer til våren. NAV har i samtale uttalt at i mars 2018 vil også inntekt og skatteopplysningsskjema omfattes av digitaliseringen. Dette reduserer en stor mengde papirarbeid og er ressursbesparende i alle ledd.

 

Trenger du bistand i forbindelse med digital sykmelding er vi kun en e-post eller telefonsamtale unna. Husk at du også kan leie inn ressurser fra- eller sette ut HR-tjenesten delvis eller i sin helhet til oss.

 

Accountor Gjøvik AS

Leder lønn – HR\Jurist Torill H. Lehre

Torill.lehre@accountor.no

Tlf.: 406 07 546

 

*Merk at “Den som har rett til å delegere må være ”Daglig leder/administrerende direktør”… i juridisk enhet eller på et organisasjonsledd. Denne rollen følger av informasjon fra Enhetsregisteret og kan ikke delegeres.

Kilde: NAV

Kontakt oss