2017_12_19

Fra nyttår må alle virksomheter melde elektronisk varslingsadresse

 

Hva brukes varslingsadressen til?

Varslingsadressen benyttes til å motta varsling om enkeltvedtak og andre meldinger fra det offentlige. Opplysningene registrert her vil ikke være tilgjengelig for andre enn offentlige myndigheter.  

Elektronisk varslingsadresse må meldes til Enhetsregisteret

Endringen er fastsatt i en forskriftsendring, og medfører at alle virksomheter må melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret. Dette vil gjelde fra og med 15.januar 2018. Endringen innebærer at du ved nyregistrering av virksomhet må sende inn opplysninger om foretakets e-postadresse eller telefonnummer i Samordnet registermelding.

Foretak som allerede er registrert i Enhetsregistret og som har lagt inn e-post eller mobilnummer i Altinn profilen til selskapet, trenger ikke å melde varslingsadresse på nytt. De må kun oppdatere varslingsadressen i Altinn dersom den senere endres.  

Dersom selskapet ikke har varslingsadresse i Altinn må dette legges inn i virksomhetsprofilen i Altinn.  

 

 

Kilder 

Brønnøysundregistrene

Lovdata