2017_11_28

Gode nyheter for IKT-Norge og industribedrifter: Maskinskatten fjernes

Maskinskatt forsvinner

Fra 2019 starter nedtrappingen av maskinskatten i norske kommuner. IKT-Norge og industribedrifter vil nyte godt av de nye reglene.

De gjeldende reglene er slik at verdien av arbeidsmaskiner tas med i eiendomsskattegrunnlaget når de er en del av foretakets virksomhet. Når de nye reglene trer i kraft er det særlig industribedrifter som vil merke en stor forskjell. 

IKT-Norge kunne også juble, da fjerningen av maskinskatten hindrer kommunene i å skattlegge datautstyr via eiendomsskatten. IKT-Norge mente at dette letter arbeidet for at datasenterindustrien skal bli en stor og viktig del for Norge i fremtiden, nå som bransjen har fått bedre rammevilkår. 

Etter planen skal skatten utfases over en syvårsperiode. Selve nedtrappingen av maskinskatten starter i 2019 av hensyn til kommunenes planlegging. 

Det er estimert at kommunene vil miste omlag 800 millioner kroner i skatteinntekter når denne fjernes. Kommunene må derfor hente inn tapet andre steder, og mange kommuner blir dermed nødt til å øke eiendomsskatten for bolig og fritidseiendom. 

 

 

Kilder

E24

Norsk Industri

ABC Nyheter