2017_04_05

Husk å levere mva-meldingen senest 10. april!

Det som tidligere het omsetningsoppgave har endret navn til mva-melding. Det nye skjemaet gjelder fra og med inntektsåret 2017. Dersom du som næringsdrivende er registrert i mva-registeret må du levere inn mva-melding. Det som er nytt er blant annet at du i dette skjemaet nå skal beregne mva på varer du kjøper fra utlandet. Til nå har innførsels-mva blitt betalt direkte til Tolletaten når varene ankommer Norge, eller forskuttert av speditør eller transportselskap, som deretter har viderefakturert den aktuelle bedriften. Heretter skal innførsels-mva føres i den nye mva-meldingen, og blir en del av det ordinære momsoppgjøret. Unntaket er for privatpersoner og bedrifter som ikke leverer mva-melding. Disse fortsetter som tidligere, med ett unntak: dersom de skal returnere varer til utlandet må de nå sende søknad til Skatteetaten om å få refundert innbetalt mva.

Mva-meldingen har en rekke nye poster i forhold til den tidligere omsetningsoppgaven, og det er viktig å passe på at regnskapet for 2017 føres slik at tallene fordeles riktig på de ulike postene.

For de med årsterminoppgave er det siste gang omsetningsoppgave leveres, som gjelder for inntektsåret 2016. Fristen for levering av årsterminen er for de fleste 10. mars. Unntaket er for primærnæringen (jordbruk, skogbruk, fiske og fangst), som har frist 10. april - altså ingen endring her.

Mva-meldingen har innleverings- og betalingsfrist 10. april, 12. juni, 31. august, 10. oktober og 11. desember.