2017_05_03

Pass på likviditeten din!

Likviditeten i din bedrift avhenger til enhver tid av at kundene betaler for varer og tjenester. Dersom dine utestående fordringer blir for store er det viktig å ta tak i dette. Som bedriftsleder må du ha oversikt og kontroll over utestående fordringer. Hans Helge Ilstad, daglig leder ved Accountor Credit, forteller hvordan dette kan gjøres på en ryddig måte.

– God oppfølgning av utestående fordringer er viktig for mer enn likviditet. Det er mye god kundepleie å sørge for en ryddig og ordentlig innfordring, gjort av en profesjonell aktør. Har du gode rutiner på dette vil du oppleve mer fornøyde og lojale kunder, men det forutsetter at du tar tak i saken på et tidlig tidspunkt. Her ser du hvilke punkter du må gjennom:

1. Første betalingsfrist oversteget

- Har du kunder som ikke betaler innen avtalt forfall kan det sendes ut purrebrev eller eventuelt inkassovarsel. Dette kan gjøres tidligst 15 dager etter forfall. Det er først da det er lov å ta purregebyr, som i dag er begrenset til kr. 70,-. Purring kan selvsagt sendes tidligere, men da uten purregebyr. Det er opp til deg om du vil sende inkassovarselet selv, men dette kan også et inkassobyrå ta seg av. En fordel med å la en ekstern partner starte prosessen er at du selv slipper å følge med på tidsfrister, og saken blir lagt i arbeidsflyt der brevene blir sendt ut i rett tid. Tilbydere av inkassotjenester har verktøyet og kompetansen for å følge opp med rett utsendelse, forteller han.

2. Førinkasso og betalingsoppfordring

- Dersom inkassovarslet ikke blir betalt vil saken (som hittil har vært førinkasso eller purresak) bli overført til inkasso ved at betalingsoppfordring blir sendt skyldner. Salærer vil da også påløpe.

3. Omkostninger påløper

30 dager etter utsendelse av betalingsoppfordring vil foretak som ikke har betalt bli oppført med betalingsanmerkning. Senere vil også salæret dobles, noe som gjør det enda dyrere for skyldneren. Alt er regulert i Inkassoloven.

4. Mål om utenrettslig løsning

Inkassobyrået følger videre opp saken utenrettslig for å komme til en løsning med skyldner. Dette gjøres for å spare tid og unngå enda høyere omkostninger. Siden din valgte leverandør av inkassotjenester opptrer på vegne av din bedrift, skjer all kommunikasjon med skyldner på en profesjonell måte, og selvfølgelig innenfor Inkassolovens bestemmelser om god inkassoskikk.

5. Rettslige skritt

Om kunden protesterer på kravet må inkassosaken stanses inntil det foreligger dom eller forlik gjennom forliksrådet. – En forliksklage utarbeides, som sendes inn til det respektive forliksrådet. Deretter følges det opp med blant annet prosesskriv, og inkassobyrået kan være behjelpelig med å skaffe møtefullmektig dersom dette er nødvendig.

6. Rettskraftig dom

Etter at dommen er rettskraftig følges saken opp videre i et innfordringssystem. Utleggsbegjæring sendes til Namsmannen der du som kreditor ber om å få sikret kravet og senere realisert dette med tvangsdekning dersom skyldner ikke betaler. Det er heldigvis svært sjelden at sakene må sendes til rettslig innkreving. De aller fleste sakene blir løst før det blir aktuelt å sende saken til Namsmannen.

God kundepleie

– Vi vet at det ofte er ubehagelig for deg eller dine ansatte å ta den telefonen til kunden der du ber dem om å betale gjelden sin. Å motta telefon fra en ikke tilfreds kunde er heller ikke noe som frisker opp arbeidsdagen. Det er derfor vi er til for dere. Våre ansatte opptrer på en profesjonell måte på vegne av dere, og vi arbeider målrettet med å komme til en løsning. Det handler mye om vilje og evne, understreker Ilstad. – Vårt mål er at skyldneren skal være så fornøyd når de har betalt gjelden at de kommer tilbake til din bedrift som kunde. Det handler mye om følelser og at kunden har behov for å føle seg godt ivaretatt. Sjansen er da stor for at du beholder denne kunden i hele dens forretningslivsløp.

Tidkrevende og viktig

Innfordring av penger kan være tidkrevende, men det er en viktig oppgave. Innfordringsprosessen i Norge er regulert gjennom Inkassolovens bestemmelser. Accountor Credit er også medlem at Virke Inkasso. – I og med at inkasso er lovregulert er det også satt tidsfrister i loven på når brev kan sendes ut. Dette kan føles som lang tid, men er nødvendig for rettssikkerheten.

Vi oppfordrer alltid våre kunder til å følge med på hvor mye de til en hver tid har i utestående fordringer, avslutter han.

Ønsker du mer informasjon? Snakk med din regnskapsfører eller rådgiver hos Accountor om hvilke muligheter du har for å få inn utestående fordringer, eller ta direkte kontakt med Accountor Credit.