2017_12_20

Skatt: Dette bør du gjøre før nyttår

En rekke transaksjoner kan være lønnsomme å gjennomføre før nyttår, skattemessig sett, mens andre kan med fordel gjennomføres etter nyttår. Vi har sett nærmere på noen av de vanligste transaksjonene.

 

BSU

Dersom du er under 34 år kan du spare inntil 25.000 kroner i året på kontoen, med et skattefradrag på 20 %. Her kan man spare inntil 5.000 på skatten, og er med det en skattegave som man bør benytte seg av.

Det som er viktig er å huske å flytte over pengene i tide. I år er absolutt siste frist for å sette penger inn på BSU fredag 29. desember klokken 14.30. Dersom du skal flytte over pengene fra en bank til en annen bank hvor du har BSU-kontoen, bør man regne en til to virkedager.

 

Forskudd på arv

Dersom du har netto formue som overstiger fribeløpet, kan formuesskatten reduseres ved å gi barn og barnebarn forskudd på arv. Det som er viktig å huske her er at mottaker må være fylt 17 år, hvis ikke lignes de med foreldrene. Grensen for formuesskatt er for inntektsåret 2017 kroner 1.480.000, og man kan få utnyttet fribeløpet ved å fordele formuen på flere hoder.

 

Utbytte

Skatt på utbytte øker fra 29,76 % i 2017 til 30,59 % for 2018. Det kan derfor være store muligheter for å spare skatt ved å ta ut utbytte før nyttår fremfor å ta ut utbytte like etter nyttår. Beslutningen om å ta ut utbytte må i så fall skje før 1. januar 2018 for å oppnå den lavere skattesatsen.

 

Vent med fradragsberettigede tap!

Dersom du har latente tap i aksjer vil det lønne seg å utsette å realisere tapene til etter nyttår fremfor i 2018, da man oppnår et større fradrag. Noen tenker kanskje at det er lurt å selge aksjeposter man har latente tap på før nyttår for å oppnå fradraget, for så å kjøpe aksjene tilbake rett etter nyttår. Dette er langt fra lurt, da slike transaksjoner kan rammes av ulovfestet gjennomskjæring. Dersom man selger med tap like før nyttår, kan man i stedet investere i andre aksjer.

 

Trinnskatt og bonus

Dersom du i 2017 har passert eller er nært å passere grensene for trinnskatt 3 eller 4 og forventer lavere inntekt i 2018, kan det lønne seg å forsinke utbetalingstidspunktet til etter nyttår. Dette kan også være aktuelt for bonuser, provisjoner eller overtidsgodtgjørelse.

 

Kjøp av driftsmidler – skattemessige avskrivninger

I virksomhet skal driftsmidler med kostpris på 15.000 eller mer avskrives. Dersom man uansett har investeringsplaner, kan det være lurt å foreta slike kjøp sent på året, fordi man da får et skattemessig like stort avskrivningsbeløp som om man hadde kjøpt driftsmidlet tidligere i året.

 

Private kontantuttak

Hvert år er det noen som forsøker å lure Skatteetaten ved å foreta store kontantuttak like før juletider, for så å sette de inn på konto igjen kort tid etter nyttår. Dette er et dårlig triks i forsøk på å spare skatt, da sannsynligheten for å bli oppdaget er stor og man risikerer tilleggsskatt.

Kilder:

Hegnar

Skatteetaten 

DinSide