2017_05_19

Skytjenester - de juridiske aspektene

Den teknologiske utviklingen som har foregått frem til i dag, og som vil komme i årene fremover, bringer mange spørsmål på bordet, blant annet det juridiske aspektet.

Skytjenester er en betegnelse på dataprosessering, datalagring, programvare på servere og annet som er koblet opp mot internett. Det finnes mange ulike former for skytjenester. Det spenner seg fra programvare som leverer et nettverk der kunden kan lagre informasjon i ”skyen”, til plattformer der kunden overfører en applikasjon utviklet av dem selv inn i skyen - hvor selskapet selv kontrollerer applikasjonen, men ikke har kontroll over nettverket, serverne, operativsystemet og lagringen som skjer i skyen.

Selskaper som benytter skytjenester som en del av sitt tilbud og egen virksomhet er selv juridisk ansvarlig. Selskapet må altså selv sørge for at personopplysninger og annen sensitiv  informasjon behandles i samsvar med regelverket for personvern. Det er dermed mye som må undersøkes og kartlegges i forbindelse med valg av skytjeneste.

Hva bør selskapet gjøre før det inngår avtale om en skytjeneste til bruk i virksomheten?

Det første en bør starte med er å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av systemene man planlegger å overføre til skytjenesten. Start med å kartlegge systemene selskapet har, spesielt de systemene som bruker/lagrer personopplysninger om kundene eller medarbeiderne. Videre bør det vurderes hva som kan gå galt og konsekvensene det vil ha for kunder og medarbeidere dersom noe skjer; hvilke personopplysninger kan komme på avveie?
Når informasjonen nevnt ovenfor er hentet inn må det klarlegges hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt i dag, slik at man kan forebygge at personopplysninger og andre sensitive opplysninger kommer på avveie. Deretter bør man vurdere disse tiltakene opp mot det dere kan forvente av en leverandør av skytjenestene. Hvordan vil leverandøren sikre personopplysninger og annen sensitiv informasjon fra å komme i hendene på uvedkomne?

Vårt datterselskap Accountor Training tilbyr nå kurs innen skytjenester med de tilhørende juridiske aspektene. Der tar de blant annet opp hva man bør tenke på ved avtaleinngåelse med leverandør av skytjenester, hva man bør ta hensyn til når man velger leverandør, med mer. Kurset er særlig egnet for regnskapsførere som skal begynne å bruke skyen – men også regnskapsførere som allerede benytter skytjenester i sin virksomhet og vil øke eller vedlikeholde sin kompetanse på området.

Kurs: Les og lær mer om: Bruk av skytjenester – hvilke juridiske aspekter bør du tenke på?