2017_11_23

Uttalelse fra regnskapsfører om utarbeidelsen av årsregnskapet

Årsregnskapet til en bedrift er viktig. Det gir en full oversikt over den økonomiske situasjonen, og det er derfor viktig å være trygg på at regnskapet er ført på riktig måte. Uttalelsen fra regnskapsfører skal gi en god bekreftelse på dette: Den skal forsikre brukeren av årsregnskapet om at regnskapsføreren har fulgt lov, forskrift og god regnskapsførerskikk ved urarbeidelsen av årsregnskapet.

En slik uttalelse har ingenting med revisjon og revisjonsplikten å gjøre, men er en selvstendig uttalelse fra den autoriserte regnskapsfører. Formålet med uttalelsen er å skape en trygghet for brukerne av årsregnskapet om at kvaliteten på årsregnskapet er god. 

Forutsetningene for regnskapsførers uttalelse

Jf. god regnskapsføringsskikk punkt 5.9.5 har man lov til å gi en slik uttalelse, og dersom man gjør det skal denne være i henhold til god regnskapsføringsskikk. Formålet med en slik uttalelse er at brukerne har nytte av å få bekreftet at regnskapsfører har fulgt lover, regler og forskrifter som er gjeldende. I noen tilfeller kan det være nyttig for eksterne parter å få bekreftet dette.

Regnskapsfører har et profesjonsansvar, men synliggjøres i større grad gjennom en slik uttalelse, og kan i praksis medføre et økt ansvar for regnskapsfører. Det medfører også at regnskapsfører må være bevisst på en slik uttalelse fordi det praktiske ansvaret kan bli større i slike tilfeller.

Uttalelsene kan ikke endres i formuleringer, det er ikke tillatt å ta inn forbehold eller andre kommentarer i uttalelsen enn det som fremkommer av den standardiserte uttalelsen. Unntaket er selvfølgelig de felter som er markert for endring som kan og skal endres, slik som navn på selskapet, beløp, årstall mv. 

Hvem kan avgi en slik uttalelse?

Det er kun autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap som kan avgi en slik uttalelse på oppdrag som omfatter bistand med utarbeidelsen av årsregnskap. Dersom det autoriserte regnskapsførerselskapet avgir uttalelsen, skal oppdragsansvarlig regnskapsfører signere uttalelsen.

Dersom autorisert regnskapsfører har en egeninteresse hos klienten, interessekonflikter, skal man være svært varsom med å utgi slike uttalelser, det anbefales å ikke avgi en uttalelse i slike tilfeller. Egeninteresse er eksempelvis eierandeler, styremedlem, familietilknytning, låneforhold med mer. Dette er for å sikre at uttalelsen er objektiv overfor brukerne.

Accountor har autoriserte regnskapsførere over hele landet, ta kontakt om du vil snakke med oss.

 

Kilde: Accountor Training kurs og kursmateriell

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat