2018_01_18

Åpent kontorlandskap fører til helseskader og produktivitetstap, sier forskning

Hva er konsekvensene av åpent kontorlandskap? En gjennomgang av 26 studier viser at åpent kontorlandskap fører til dårlig arbeidsmiljø og nedsatt produktivitet. Imidlertid er det visse typer arbeidsoppgaver som kan dra nytte av åpent kontorlandskap.

Negative konsekvenser overstiger innsparte arealkostnader

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet sammen med kollega Knut Inge Fostervold har gjennomgått 26 studier. De konkluderte med at de negative konsekvensene av åpent kontorlandskap i mange tilfeller vil overstige de innsparte arealkostnadene. Kostnaden av nedsatt produktivitet, økt sykefravær og tap av høyt kvalifisert og motivert arbeidskraft kan overstige innsparte arealkostnader.

Forskningen som er gjennomgått er fra både Norge og utlandet. Hele 26 av studiene de fant innfridde kravene til vitenskapelig kvalitet, som gjaldt studier om sykefravær, produktivitet, samhandling, støykilder, trivsel og nivå av stresshormoner. Alle studiene de gikk gjennom pekte mot den samme konklusjonen; at en del mennesker ikke kan eller bør sitte i åpne landskap. De som har kognitivt krevende arbeidsoppgaver, eller som skal sitte i ro og fred og tenke, bør ikke arbeide i åpne kontorlandskap.  

Accountor har dyktige HR-konsulenter som kan hjelpe deg med spørsmål rundt kontorlandskapet. Ta kontakt her.

Free seating – fungerer det i praksis?

Mange arbeidsplasser har en såkalt ”clean desk” og ”free seating” policy i kontorlandskapene. Det innebærer at alle ledige plasser er ryddet og klar for neste bruker, fri for dokumenter og personlige eiendeler. Ansatte kan opptil flere ganger om dagen velge nye arbeidsplasser tilpasset den typen arbeid de skal utføre, og slike kontorlandskap er i tillegg tilnærmet papirløse.  

Slike løsninger tar høyde for at eksempelvis 70 % av de ansatte kan arbeide i kontorlandskapet til enhver tid, og det kan derfor spares plass og penger. Erfaringer viser at så mange som 68 % av oss knytter seg til et fast skrivebord, noe som i stor grad strider mot den regjerende filosofien om arbeidsstasjonen hos mange norske arbeidsgivere.  

De som sitter i åpent kontorlandskap opplever dårligere arbeidsmiljø

Resultatene fra den vitenskapelige undersøkelsen av en rekke studier viser at de som sitter i åpne landskap opplever dårligere arbeidsmiljø, mer stress og slitenhet, mindre produktivitet, dårligere helse og økt sykefravær.   

Bakke og Fostervold trekker også frem fire eksperimentelle studier som viser at oppgaver som i stor grad er basert på korttidshukommelse og repetisjon av presentert materiale, var mer følsomt for forstyrrelser, enn oppgaver som ikke krever repetisjon eller var basert på langtidsminne. Arbeidsoppgaver som krever høy grad av konsentrasjon er også vanskelig å utføre i åpne kontorlandskap.  

Åpne kontorlandskap kan være bra for noen  

Åpne kontorlandskap har noen klare fortrinn, for noen av oss. De som har bruk for det, slik som i avisdesker, prosjektgrupper, arkitektkontorer, kontrollrom mv. har store fordeler av åpne landskap. De som har rutinepreget arbeid, som ikke krever aktiv bruk av korttidshukommelse og konsentrasjon, og hvor sosial kontakt med andre er positivt og ikke forstyrrende, vil også kunne ha store gevinster ved å sitte i åpne landskap. 

Trenger du råd i HR-spørsmål?

Ta kontakt med oss - vi har dyktige HR-konsulenter som er klare til å hjelpe deg.

 

Kilde: 

På Høyden