2018_01_02

De viktigste endringene i skattereglene i 2018

Fra 1. januar 2018 er det flere nye regler som trer i kraft innenfor skatter og avgifter. Her er de viktigste endringene du må forholde deg til.

Skattesats på alminnelig inntekt

Fra og med 1. januar 2018 vil skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og bedrifter reduseres fra 24 % til 23 %.

Persontransport, overnatting og kino får økt MVA

Den lave merverdiavgiftssatsen økes fra 10 % til 12 %. Dette omfatter persontransport, overnattingstjenester, kringkastingsavgiften, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Det vil altså bli dyrere å gå på kino.

Avvikling av skattefritak for korttidsutleie

Fra og med inntektsåret 2018 avvikles skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Leieinntekt fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager vil dermed beskattes som kapitalinntekt. Dette vil påvirke mange som leier ut boligen gjennom Airbnb.

Firmabil – rabatt for elbil

Rabatten reduseres til 40 %

Gaver til frivillige organisasjoner

Grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner er vedtatt å øke fra 30.000 kroner til 40.000 kroner. Denne endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Skatteklasse 2

Skatteklasse 2 er vedtatt fjernet med virkning fra og med 1. januar 2018. Det høyere personfradraget for ektefeller som skattlegges under ett vil dermed bortfalle.

Nytt avgiftsfritak for elbiler – omregistreringsavgift

Det er vedtatt et nytt fritak fra omregistreringsavgift for elbiler. Fritaket trer i kraft ved årsskiftet under forutsetning av godkjenning fra EFTA.

Innføring av avgift på trafikkforsikring – erstatter årsavgiften

Det er vedtatt å erstatte årsavgiften med en avgift på trafikkforsikringer med virkning fra 1. Januar 2018. Den vil dermed faktureres via forsikringen på bilen.

 

 

Kilder

Statsbudsjettet

Skatteetaten

Regjeringen

BDO