2018_01_08

Dette bør du sjekke på skattekortet

Har du sjekket skattekortet for 2018? Det kan lønne seg. 15. desember sendte Skatteetaten ut skattekortet for 2018. 

Skattekortet 2018

Disse bør passe ekstra godt på

Følgende situasjoner bør du passe ekstra godt på at tallene i skattetrekksmeldingen stemmer:  

- Første året du er alders- eller uførepensjonist  
- Første året i full jobb 
- Blitt ufør 
- Endrer pensjonsgrad 
- Endringer i andre skattepliktige trygdeytelser  
- Blir enke eller enkemann  
- Har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån  
- Endringer i renteutgifter  
- Blir aleneforsørger  
- Store endringer i lånesituasjonen, eksempel høyere eller lavere lån 
- Dersom du har arvet større beløp, dette kan gi høyere renteinntekter og formue 
- Store endringer i lønnsinntekt kombinert med overtid eller bonus 
- Du har fått lengre eller kortere vei mellom jobb og arbeidssted   
- Dersom du ser at opplysninger i skattekortet ikke er riktig  

 

Er du en av de som ofte opplever baksmell?  

Dersom du er en av de som opplever å få baksmell på skatten hvert år, bør du definitivt kontrollere tallene som ligger til grunn nøye. Ligningsmyndighetene benytter oppgitte fradrag i fastsettelsen av hvilket tabellkort du skal benytte, ikke inntektens størrelse.  

 

Mer informasjon i skattekortet fra og med 2018  

Fra inntektsåret 2018 vil skattekortet inneholde mer informasjon enn tidligere år. De aller fleste vil ha 2 til 6 forskjellige skattetrekk i skattekortet, og det fremgår tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike skattetrekkene og hva slags type inntekt de skal benyttes på.  

Denne endringen har ingen andre konsekvenser enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for de ulike typene inntekt.  

 

Dette bør du kontrollere 

Skattekortet har en oversikt over inntekter og utgifter skattekontoret tror du kommer til å få det kommende året, ta en titt på summene og gjennomfør egne beregninger for hva du kan komme til å ha i inntekter det kommende året. Dersom inntekten som er ført opp er for lav i forhold til det som er reelt for din situasjon kan man enten korrigere summene og be om et nytt skattekort fra Skatteetaten, eller be arbeidsgiver om å trekke deg litt ekstra i skatt hver måned.  

Fradrag; har Skatteetaten tatt høyde for de korrekte fradragene? 
Gjeld og formue; kontroller om Skatteetatens estimater er reelt for din situasjon det kommende året 

Frikort  

Dersom du har frikort betyr det at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du i inntektsåret 2018 tjener 55.000 kroner eller mindre. For å unngå restskatt bør man bestille skattekort dersom man kommer til å tjene mer enn frikortgrensen. De som hadde frikort i fjor trenger ikke å søke på nytt.  

 

Hvordan mottar arbeidsgiver skattekortet?  

Arbeidsgiver henter ut skattekortet direkte. Dette innebærer at du som arbeidstaker ikke trenger å levere skattekortet til arbeidsgiver. Dersom du senere endrer skattekortet vil arbeidsgiver automatisk få beskjed og hente nytt skattekort.  

Alle bør kontrollere tallene som ligger til grunn i forskattstrekkemeldingen, anbefaler Fagsjef i Skattebetalerforeningen. Skattekortet kan du enkelt sjekke på nett inne på Skatteetatens nettsider.  

Kilder: 

Skatteetaten

Skatt