2018_04_03

Dette er nytt i skattemeldingen for 2017

I dag gjøres skattemeldingen tilgjengelig for lønnsmottakere og pensjonister, og flere endringer har blitt gjort i år. Den største endringen er kanskje at posten for tilleggsinformasjon er fjernet. Les mer om hva det har å si for deg som lønnsmottaker og skattebetaler. 

Les resten av artikkelen på vår nye artikkelside: Accountornytt.no

Skattemeldingen 2017