2018_03_12

Flere leverer regnskapene i tide

Om man sender inn årsoppgjøret for sent kan det få store konsekvenser. Både i form av bøter, men det kan også gå så langt som til tvangsoppløsning av selskapet. Det er med andre ord viktig å overholde fristene. Nå ser Brønnøysundregistrene en positiv utvikling i andel selskaper som leverer innen fristen.

frist for årsoppgjør

Trenger du hjelp med årsregnskapet? Accountor har 70 kontorer over hele Norge, du finner alltid et kontor i nærheten. Ta kontakt i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Husk å sende inn innen 31. juli

Fristen for å sende inn årsregnskapet til regnskapsregistret er i utgangspunktet 31. juli, altså seks måneder etter at regnskapsåret ble avsluttet. Konsekvensen av å ikke overholde fristen, er gebyrer på inntil 58.760 kroner. Videre kan Brønnøysundregistrene kreve tvangsoppløsning av selskapet, ved å sende varsel til tingretten, dersom fristen drøyer ut. Det lønner seg med andre ord å overholde denne fristen. På tross av at gebyrene kan bli betydelige summer dersom fristen oversittes over lengre tid, er det flere som ikke har sendt inn årsregnskap for regnskapsåret 2016 per mars 2018.

Flere sender inn tidsnok

I følge Brønnøysundregistrene, er det en 39 % nedgang i antall selskaper som ikke har oppfylt plikten til å sende inn årsregnskapet for 2016 i tide. Underdirektør ved Brønnøysundregistrene, Narve Amundsen, uttalte at dette er noe de betrakter som svært positivt. 

Omtrent 1600 selskaper, omlag 0,56 % av innsendingspliktige foretak, har per 1. mars 2018 ikke levert årsregnskapet for 2016. De dette gjelder, har fått frist til 6. april for å sende inn årsregnskapet for 2016. Konsekvensene av å ikke sende inn årsregnskapet etter denne fristen, er varsel til tingretten om at vilkårene for tvangsoppløsning er til stede.

 

Kilder: Brønnøysundregistrene nyheter og bedriftsinformasjon