2018_01_10

Hva er Lean? Les om hvorfor du bør vurdere Lean i din bedrift

Bør du implementere Lean i din bedrift? 

Lean er i vinden som aldri før, men hva er det egentlig? Vår Lean-ekspert Karin gir deg en innføring i hvordan Lean kan implementeres i din bedrift.

Hva er Lean

Dette er Lean

Lean er et tankesett og en metode som handler om å gjøre forbedringer i bedriftens prosesser. Ved å analysere og strømlinjeforme prosessene, vil det føre til bedre lønnsomhet i bedriften med mindre innsats av ressurser. Lean setter kunden i fokus, og er opptatt av hva kunden opplever som verdifullt. Metoden kommer opprinnelig fra Japan, og har fått bred utfoldelse i den vestlige verden de siste årene. 

Slik går man frem for å "Leane" prosesser

Lean handler om å analysere eksisterende prosesser i bedriften. Det identifiseres hva som er bra, hva som kan forbedres, og hva som bør fjernes helt fra prosessene.

Innenfor Lean-metoden finnes det tre ulike veier å gå for å forbedre prosessen:

Just do it

Problemet er identifisert og løsningen er kjent. Prosessen endres og ny løsning implementeres og erstatter den gamle.

Kaizen

Problemet er identifisert, men løsningen er ikke kjent. Det arrangerer en workshop for å finne kjerneårsaker til problemene i eksisterende prosess. På bakgrunn av funnene lager man en ny prosess der problemet er fjernet.

Lean

Prosessen er ineffektiv og inneholder unødvendige aktiviteter.  Det iverksettes et Lean-prosjekt for å identifisere ikke-verdiskapende aktiviteter, og fjerne unødvendige aktiviteter. Den nye prosessen implementeres i organisasjonen.

Gjør ting riktig første gangen

Ved å kontinuerlig forbedre prosessene i bedriften bidrar Lean til å eliminere sløsing, øke kvaliteten og gi bedre resultater. På bakgrunn av dette strømlinjeformes prosessene, og det lages en beste praksis for å sikre ensartet utførelse i hele organisasjonen.

Lean setter kunden i fokus

Det er kunden som står i fokus i et Lean perspektiv. Verdien av bedriftens produkter bedømmes ut fra kundens vurderinger. Arbeidsoppgaver som ikke bidrar til å skape verdi for kunden gjennomgås og elimineres.

Vi starter med å se på hva kunden forventer av oss og vårt produkt. Forventningene kategoriseres innenfor områdene:

-          Must have – hva er minimumsforventningene til produktet

-          More is better – hva gir produktet merverdi

-          Delighters – hva gjør at produktet skiller seg ut fra konkurrentene

Når de konkrete forventningene er kartlagt, gjøres det en vurdering av hvor god bedriften er til å innfri kundens forventninger. Dette krever en gjennomgang av eksisterende prosesser og rutiner.

På bakgrunn av dette lager vi en tilpasset prosess og nye rutiner som implementeres i organisasjonen.

Prosessene gjennomgås og analyseres kontinuerlig, og endres ved behov.

Alle skal med: Lean må være en del av kulturen i organisasjonen

Lean er et tankesett som må være forankret i hele organisasjonen: Lean-tankegangen skal ligge til grunn for oppgavene som utføres i alle ledd.

En Lean organisasjon er bedre rustet til både å tilpasse seg endringer og til å hurtig implementere endringer – men det fordrer at alle er med. Lean-metoden innebærer en sterk medvirkning fra ansatte, noe som bidrar til å styrke trivsel og arbeidsmiljø. Ansattmedvirkning kan for eksempel oppnås ved å ha prosesseiere, ved å ha fokus på forbedringer og hva kunden oppfatter som verdi.

Vil du implementere Lean i din bedrift?

I Accountor satser vi på Lean. Vi startet opp med det i 2017 og ser allerede resultater av tankegangen: Ved å bruke Lean til å forbedre prosessene for oppstart av kunder, samt oppfølging av dem, har vi avdekket mange måter å utføre oppgaven på.

Det har vist oss at det er viktig å ha ensartede rutiner i organisasjonen for å få fornøyde kunder.

Har du spørsmål til hva Lean er, og hvordan Lean kan brukes i din bedrift? Ta kontakt med Karin: karin.zerener@accountor.no.