2018_03_22

Hvordan er det optimale samspillet mellom styre og ledelse?

Styret er selskapets øverste ledelse og skal til enhver tid holde seg oppdatert på selskapets økonomiske stilling og følge opp selskapets drift og formuesforvaltning. Men mange av disse oppgavene er selskapets ledelse også involvert i. Det varierer hvilken innflytelse styret har, ut fra organisasjonskultur og selskapets størrelse. Nedenfor ser vi nærmere på styrets utfordringer, arbeidsmetodikk og hvilket fokus styret egentlig bør ha.

Les hele artikkelen på vår nye artikkelside: Accountornytt.no