2018_04_11

Smartkontrakter - fremtidens digitale kontrakter

Blockchain-teknologi er i ferd med å endre finansbransjen over hele verden. Smartkontrakter er et område der vi i fremtiden vil kunne spare både tid og penger på administrering av kontrakter, og få et enda sikrere system. 

Les hele artikkelen på vår nye artikkelside: Accountornytt.no