2018_02_14

Styresammensetning – hva bør man vite?

Styret er et selskaps øverste ledelse, og sitter på mye ansvar. Alle aksjeselskaper er pålagt å ha et styre, som skal velges av generalforsamlingen. Men hvordan velge den beste sammensetningen av styremedlemmer?

Les hele denne artikkelen på vår nye artikkelside: Accountornytt.no

Styresammensetning