Elektronisk bilagshåndtering

Har din bedrift innført e-faktura og autogiro?

Accountor ligger i front med digitale prosesser og elektronisk bilagshåndtering. Vi kan hjelpe deg med overgangen fra manuelle til elektroniske prosesser. Accountor ønsker å gjøre dette sammen med deg og finne ut hvilke prosesser som passer best for din bedrift. 

 

Kontakt oss

Både sirkulering, kontroll og godkjenning av kjøpsfakturaer er basert på en enhetlig økonomistyring. Du kan trygt overlate bilagshåndteringen til oss, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten.
Om du finner det hensiktsmessig kan du ta deler av jobben selv, og overlate resten til oss.